I’ve never really enjoyed going to the ballet...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I’ve never really enjoyed going to the ballet or ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I’ve never really enjoyed going to the ballet or the opera; they’re not really my_________.
A. piece of cake B. sweets and candy C. biscuit D. cup of tea

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: d
lời giải:
“not one’s cup of tea” : không phải sở thích của tôi
eg: cats were not her cup of tea
“a piece of cake”: cái gì đó dễ dàng đạt được
eg: i never said that training him would be a piece of cake

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP