he TV station in _______ to massive popular...

Ngữ Pháp và Từ Vựng he TV station, in _______ to massive popular dema...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

he TV station, in _______ to massive popular demand, decided not

to discontinue the soap

opera.

A. reaction

B. response

C. answer

D. rely

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b : in response to : đáp ứng, hưởng ứng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP