_____ the people who come to this club...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _____, the people who come to this club are in t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_____, the people who come to this club are in their twenties and

thirties.

A. By and large

B. Altogether

C. To a degree

D. Virtually

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a : by and large : nói chung

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP