It was nice to see all his family...

Tìm Lỗi Sai It was nice to see all his family, all of who I have met ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

c nha bạn, sửa lại là all of whom

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP