Have you seen the place_______ the graduation ceremony...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Have you seen the place_______ the graduation cer...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Have you seen the place_______ the graduation ceremony will be held?

where B. in that C. which D. in where that

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

where thay thế cho nơi chốn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP