In my hometown there is a park_______ has...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In my hometown, there is a park_______ has a beau...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

c đúng

which thay thế cho danh từ chỉ vật vai trò chủ ngữ, tân ngữ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP