What I like about you is your enthusiasm...

Ngữ Pháp và Từ Vựng What I like about you is your enthusiasm for work...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

What I like about you is your enthusiasm for work.

desire B. appreciation C. concentration D. eagerness

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

enthusiasm= eagerness (sự nhiệt tình)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP