Instead of _______ about the good news Hilary...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Instead of _______ about the good news, Hilary se...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Instead of _______ about the good news, Hilary seemed to be indifferent.

to be excited B. being exciting C. to excite D. being excited

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sau giới từ ta dùng v-ing

chủ từ khuyết là hilary nên dùng excited

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP