A be B have C take D do...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. be B. have C. take D. do

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: c
lời giải:
cấu trúc “it takes + time + to do sth” : dành thời gian làm gì đó

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP