A mind B thought C decision D idea...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. mind B. thought C. decision D. idea

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: a
lời giải:
make up one’s mind: quyết định làm gì
eg: he made up his mind to attend the meeting

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP