The word "standard" is closest in meaning to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The word "standard" is closest in meaning to ____...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The word "standard" is closest in meaning to _________.
A. practical B. customary C. possible D. unusual

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: b
lời giải:

standard = customary (a): chuẩn, thông thường
practical (a) thực dụng
unusual (a) không bình thường

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP