According to the passage early violins were different...

Ngữ Pháp và Từ Vựng According to the passage, early violins were diff...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

According to the passage, early violins were different from modern violins in that early violins_____
A. were heavier B. broke down more easily
C. produced softer tones D. were easier to play

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: c
lời giải:
“in its early history, the violin had a dull and rather quiet tone”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP