The word “ingenuity” is closest in meaning to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The word “ingenuity” is closest in meaning to ___...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The word “ingenuity” is closest in meaning to _________.
A. wealth B. traditions C. resourcefulness D. organization

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: c
lời giải:
ingenuity = resourcefulness (n): khéo léo, tháo vát

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP