The word “assessing” in paragraph 2 could best...

The word “assessing” in paragraph 2 could best be replaced by ______.

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
considering

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP