The word “it” in the second paragraph refers...

The word “it” in the second paragraph refers to which of the following?

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
a radar set

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP