The word”this” in the last paragraph refers to__________...

The word”this” in the last paragraph refers to__________

0
The word”this” in the last paragraph refers to__________
devise personnel selectionmeasure cognitivepredict candidate suitability devise accurate tests.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
predict candidate suitability

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP