Theo thuyết A-rê-ni-ut kết luận nào sao đây...

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng ?

0
Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng ?
Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP