Cho sơ đồ phản ứng sau : Khí...

Cho sơ đồ phản ứng sau : Khí X $\xrightarrow{{{H_2}O}}$ dung dịch X$\...

0
Cho sơ đồ phản ứng sau :
Khí X $\xrightarrow{{{H_2}O}}$ dung dịch X$\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}$ Y$\xrightarrow{{NaOH}}$ X $\xrightarrow{{HN{O_3}}}$ X $\xrightarrow{{{t^0}}}$ T
Công thức của X, Y, Z, T tương ứng là :
NH3, (NH4)2SO4, NH4NO3, N2O.NH3, N2, NH4NO3, N2O.NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO2.NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
NH3, (NH4)2SO4, NH4NO3, N2O.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP