Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức...

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức đồng phân C8H8O2 có vòng benzen (vòng b...

0
Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức đồng phân C8H8O2 có vòng benzen (vòng benzen chỉ có một nhóm thế) và 1 este hai chức là etyl phenyl oxalat. Thủy phân hoàn toàn 7,38 gam X trong dung dịch NaOH dư, có 0,08 mol NaOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 2,18 gam hỗn hợp ancol Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
8,5.7,8.8,0.7,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

X gồm HCOOCH2-C6H5, CH3COOC6H5, C6H5COOCH3, C2H5OOC-COOC6H5

7,38 gam X + 0,08 mol NaOH → muối + 2,18 gam Y (HO-CH2-C6H5,CH3OH và C2H5OH) + H2O

Y + Na → 0,02 mol H2 → nY = 0,04 mol

Gọi tổng số mol của HCOOCH2-C6H5 vàC6H5COOCH3 là x,số mol của CH3COOC6H5 là y, C2H5OOC-COOC6H5 là z

Ta có hệ

$\left\{ \begin{array}{l}136x + 136y + 194z = 7,38\\x + 2y + 3z = 0,08\\x + z = 0,04\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}x = 0,03\\y = 0,01\\z = 0,01\end{array} \right.$

→ nH2O = y + z = 0,02 mol

Bảo toàn khối lượng mmuối = 7,38 + 0,08. 40 -0,02. 18 - 2,18= 8,04 gam. Đáp án C.

8,0.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP