Este X đơn chức mạch hở có khối...

Este X đơn chức, mạch hở có khối lượng oxi chiếm 32% . Đốt cháy hoàn ...

0
Este X đơn chức, mạch hở có khối lượng oxi chiếm 32% . Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X và 2 este Y, Z (đều no, mạch hở, MY < MZ) thu được 0,7 mol CO2 và 0,625 mol H2O. Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ chỉ thu được hỗn hợp hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon) và hỗn hợp hai muối. Thành phần % số mol của Z trong E là
25,0%.37,5%.40,0 %.30,0 %.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

MX = 32 : 0,32 = 100 X là C5H8O2.

♦ giải đốt 0,2 mol E + O2 –––to–→ 0,7 mol CO2 + 0,625 mol H2O.

Ctrung bình E = 0,7 ÷ 0,2 = 3,5 CY < 3,5.

có các khả năng cho Y là HCOOCH3; HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

Tuy nhiên chú ý rằng thủy phân E thu được 2 ancol có cùng số C Y phải là HCOOC2H5: y mol

để suy ra được rằng ancol cùng số C còn lại là C2H4(OH)2.

|| cấu tạo của X là CH2=CH–COOC2H5:x mol

este Z no là (HCOO)2C2H4 : zmol

Ta có hệ

$\left\{ \begin{array}{l}x + y + z = 0,2\\5x + 3y + 4z = 0,7\\5x + 3y + 3z = 0,625\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}x = 0,0125\\y = 0,1125\\z = 0,075\end{array} \right.$

%nZ=0,075:0,2 .100% = 37,5%. Đáp án B.

37,5%.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP