Thủy phân một lượng pentapeptit mạch hở X...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Thủy phân một lượng pentapeptit...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Thủy phân một lượng pentapeptit mạch hở X chỉ thu được 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam Gly-Val, 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala và y mol Ala. Tỷ lệ x:y là? A. 11:6 hoặc 6:1. B. 2:5 hoặc 7:20. C. 2:5 hoặc 11:16. D. 6:1 hoặc 7:20.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP