Tiến hành các thí nghiệm sau: 1 Cho...

Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho Cu vào dung dịch FeCl3. (2) Cho...

0
Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho Cu vào dung dịch FeCl3.
(2) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.
(3) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng.
(4) Cho NaHCO3 vào dung dịch CaCl2 và đun nóng nhẹ.
(5) Cho KHCO3 vào dung dịch KHSO4.
(6) Cho Fe2O3 vào dung dịch HI.
Số thí nghiệm tạo thành kết tủa hoặc có khí sinh ra là
4. 3. 5. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP