Tiến hành các thí nghiệm sau: a Cho...

Tiến hành các thí nghiệm sau:(a)Cho dung dịch chứa 4 mol NaOH vào dun...

0
Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a)Cho dung dịch chứa 4 mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3.
(b)Cho Al(OH)3 vào lượng dư dung dịch NaOH.
(c)Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.
(d)Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(e)Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.
(g) Cho Al dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu được chất khí).
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là:
2.3.4.5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP