Tiến hành điện phân dung dịch chứa m...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và KCl bằng điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi, màng ngăn xốp trong thời gian t (giây), ở anot thoát ra 2,24 lít hỗn hợp khí (đktc); đồng thời khối lượng catot tăng 10,24 gam và dung dịch vẫn còn màu xanh. Nếu thời gian điện phân là 2t (giây), tổng thể khí thoát ra ở cả hai cực là 4,48 lít (đktc). Giá trị gần nhất của m là A. 52. B. 53. C. 55. D. 54.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong t giây: Catot: nCu = 0,16 Anot: nCl2 = a và nO2 = b —> a + b = 0,1 và 2a + 4b = 0,16.2 —> a = 0,04 và b = 0,06 —> nKCl = 2a = 0,08 ne trong t giây = 0,16.2 = 0,32 —> Trong t giây tiếp theo anot thoát ra nO2 = 0,32/4 = 0,08 —> n khí tổng = 0,1 + 0,08 + nH2 = 0,2 —> nH2 = 0,02 nCu = a —> 2a + 0,02.2 = 0,32.2 —> a = 0,3 —> nCuSO4 = 0,3 —> m = 53,96

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP