Tiến hành thí nghiệm với X Y Z...

Tiến hành thí nghiệm với X, Y, Z, T, được kết quả theo bảng sau: ...

0
Tiến hành thí nghiệm với X, Y, Z, T, được kết quả theo bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch brom

Tạo kết tủa trắng

Y

Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng

Tạo kết tủa vàng

Z

Cu(OH)2

Tạo dung dịch màu xanh lam

T

Quỳ tím

Hóa đỏ

X, Y, Z, T lần lượt là
axit glutamic, axetilen, saccarozơ, anilin.anilin, axetilen, axit glutamic, saccarozơ.anilin, axit glutamic, axetilen, saccarozơ.anilin, axetilen, saccarozơ, axit glutamic.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
anilin, axetilen, saccarozơ, axit glutamic.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP