Tìm I = ∫cos 4x + 3 dx...

Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng Tìm I = ∫cos(4x + 3)dx ...

0
Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng

Tìm I = ∫cos(4x + 3)dx .

A. I = sin(4x + 2) + C B. I = - sin(4x + 3) + C

C. I = (1/4).sin(4x + 3) + C D. I = 4sin(4x + 3) + C

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đặt u = 4x+3 => y' = 4 và cos(4x+3)dx được viết thành

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP