Tình cảnh giai cấp nông dân Việt Nam...

Tình cảnh giai cấp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX như thế nào?

0
Tình cảnh giai cấp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX như thế nào?
Không có tư liệu sản xuất, trở thành công nhân. Có nhiều ruộng đất, đời sống khá giảCó cuộc sống đầy đủ, sung túc.Bị bóc lột nặng nề, bần cùng hóa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
Bị bóc lột nặng nề, bần cùng hóa.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP