Cho các sự kiện sau:1 Chiến lược “Việt...

Cho các sự kiện sau:1. Chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông...

0
Cho các sự kiện sau:
1. Chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh”.
2. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.
3. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên cho đúng với trình tự thời gian các chiến lược chiến tranh mà Mĩ đã tiến hành ở miền Nam Việt Nam (từ 1954-1975)
1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 3, 1.2, 1, 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2, 3, 1.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP