Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương là một...

Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương là một thắng lợi nhưng chưa trọn vẹ...

0
Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương là một thắng lợi nhưng chưa trọn vẹn với nhân dân ta vì
Mĩ tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta nhưng sau đó lại xâm lược. cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam vẫn chưa hoàn thành. ngay sau ngày ký kết, Mĩ đã câu kết với Pháp phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ.thực dân Pháp không phối hợp với nhân dân ta thực hiện cuộc tổng tuyển cử tự do.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam vẫn chưa hoàn thành.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP