Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành...

Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp và đề ra đườ...

0
Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp và đề ra đường lối cho cách mạng miền Nam là
tiến hành tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của Mĩ - Diệm. đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh đổ ách thống trị Mỹ - Diệm kiên cường con đường đấu tranh chính trị, hòa bình, chờ thời cơ sẵn sàng nổi dậy khỏi nghĩa.đẩy mạnh phong trào Hòa bình, kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh đổ ách thống trị Mỹ - Diệm.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh đổ ách thống trị Mỹ - Diệm

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP