Cuộc đấu tranh đầu tiên do tư sản...

Cuộc đấu tranh đầu tiên do tư sản dân tộc Việt Nam phát động trong nă...

0
Cuộc đấu tranh đầu tiên do tư sản dân tộc Việt Nam phát động trong năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kì. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. phong trào “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”.thành lập nhà xuất bản và ra một số tờ báo tiến bộ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
phong trào “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP