Từ cuối thế kỷ XIX đến hết Chiến...

Từ cuối thế kỷ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất, cách mạng V...

0
Từ cuối thế kỷ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất, cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối lãnh đạo vì.
phong trào đấu tranh diễn ra dưới sự lãnh đạo của nhiều tổ chức chính trị. chưa có giai cấp tiên phong đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng.chưa được tiếp thu ảnh hưởng của những tư tưởng cách mạng tiến bộ.chưa tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
chưa tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP