Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương là...

Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương là một thắng lợi song chưa trọn ...

0
Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương là một thắng lợi song chưa trọn vẹn vì
ngay sau ngày kí kết, Mĩ đã cấu kết với Pháp phá hoại Hiệp định Giơnevơ.. sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước chưa hoàn thành.thực dân Pháp không phối hợp với nhân dân ta thực hiện cuộc tổng tuyển cử tự do.Mĩ đã không tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước chưa hoàn thành.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP