Sự kiện chấm dứt vai trò lịch sử...

Sự kiện chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng và khuynh...

0
Sự kiện chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng và khuynh hướng cách mạng dân chà sản ở Việt Nam là
thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2/1930). sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930). sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam (1929).vụ mưu sát tên trùm mộ phu Badanh ở Hà Nội (1929).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP