Thắng lợi của nhân dân Môdămbích Ănggôla năm...

Thắng lợi của nhân dân Môdămbích, Ănggôla năm 1975 đã chứng tỏ

0
Thắng lợi của nhân dân Môdămbích, Ănggôla năm 1975 đã chứng tỏ
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cô bắt đầu sụp đổ ở châu Phi. phong trào đấu tranh giành độc lập đã thành công trên toàn châu Phi. chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai ở Nam Phi hoàn toàn sụp đổ.chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP