Cuộc Tiến công chiến lược của ta trong...

Cuộc Tiến công chiến lược của ta trong Đông – Xuân 1953 – 1954 đã

0
Cuộc Tiến công chiến lược của ta trong Đông – Xuân 1953 – 1954 đã
làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Giơnevơ.làm cho Mĩ tuyên bố cắt giảm viện trợ cho Pháp để trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.buộc Pháp phải tuyên bố chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương.làm cho kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản, buộc quân chủ lực của chúng bị động, phân tán.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
làm cho kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản, buộc quân chủ lực của chúng bị động, phân tán.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP