Ý nghĩa quan trọng nhất về sự ra...

Ý nghĩa quan trọng nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

0
Ý nghĩa quan trọng nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
Tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của cách mạng Việt Nam.Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.Là bước chuẩn bị đầu tiên cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Chấm dứt sự khủng hoảng về giai cấp và đường lối lãnh đạo cách mạng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chấm dứt sự khủng hoảng về giai cấp và đường lối lãnh đạo cách mạng.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP