Trong Cách mạng tháng Tám 1945 khởi nghĩa...

Trong Cách mạng tháng Tám 1945, khởi nghĩa tại các đô thị thắng lợi ...

0
Trong Cách mạng tháng Tám 1945, khởi nghĩa tại các đô thị thắng lợi lại có ý nghĩa quyết định nhất vì đây là nơi
tập trung các trung tâm kinh tế, chính trị của kẻ thù.đặt cơ quan đầu não chỉ huy của lực lượng cách mạng.có đông đảo quần chúng giác ngộ cách mạng.có nhiều thực dân, đế quốc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tập trung các trung tâm kinh tế, chính trị của kẻ thù.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP