Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được xem là

0
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được xem là
Đại hội kháng chiến kiến quốc.Đại hội mở đầu công cuộc đổi mới.Đại hội thống nhất đất nước.Đại hội kháng chiến thắng lợi.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đại hội kháng chiến thắng lợi.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP