Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền...

Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Bắc Việt Nam trong những năm 1965-...

1
Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Bắc Việt Nam trong những năm 1965-1968 là
đảm bảo giao thông vận tải thông suốt, phục vụ sản xuất và chiến đấu. hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam chống Mĩ. vừa chiến đấu, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương.chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
vừa chiến đấu, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP