Bản Hiến chương là văn kiện quan trọng...

Bản Hiến chương là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc...

0
Bản Hiến chương là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc vì đã
tạo cơ sở pháp lý để các nước tham gia tổ chức Liên hợp quốc. nêu rõ mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. quy định tổ chức, bộ máy của tổ chức Liên hợp quốc.để ra nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
để ra nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP