Hai nhiệm vụ chiến lược mà Đảng Cộng...

Hai nhiệm vụ chiến lược mà Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra nhằm giữ vữ...

0
Hai nhiệm vụ chiến lược mà Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra nhằm giữ vững thành quả Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
thực hiện phương châm giáo dục mới và xóa bỏ tàn dư của chế độ cũ. thành lập Chính phủ chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và xây dựng chế độ mới.quyết tâm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trừng trị bọn nội phản.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và xây dựng chế độ mới.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP