Bản chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành...

Bản chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" của Ban Th...

0
Bản chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương(12/3/1945) xác định hình thức đấu tranh của cách mạng Việt Nam lúc này là
chuyển sang thời kì khởi nghĩa từng phần giành chính quyền từng bộ phận. chuyển sang tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cả nước.chuyển sang đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang giành chính quyền trong cả nước.từ bất hợp tác, bãi công, bãi thị đến biểu tình, thị uy, vũ trang du kích và sẵn sàng chuyển qua tổng khởi nghĩa khi có điều kiện.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
từ bất hợp tác, bãi công, bãi thị đến biểu tình, thị uy, vũ trang du kích và sẵn sàng chuyển qua tổng khởi nghĩa khi có điều kiện.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP