Quyết định nào của Hội nghị Pốtxđam 1945...

Quyết định nào của Hội nghị Pốtxđam (1945) đã tạo ra những khó khăn c...

0
Quyết định nào của Hội nghị Pốtxđam (1945) đã tạo ra những khó khăn cho cách mạng Đông Dương sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. Liên Xô không được đưa quân đội vào giúp các nước Đông Dương. Quân đội Anh và Trung Hoa Dân quốc vào Đông Dương giải giáp quân Nhật.Quân đội Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Quân đội Anh và Trung Hoa Dân quốc vào Đông Dương giải giáp quân Nhật.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP