Tầng lớp tư sản mại bản có thái...

Tầng lớp tư sản mại bản có thái độ chính trị như thế nào đối với phon...

9
Tầng lớp tư sản mại bản có thái độ chính trị như thế nào đối với phong trào cách mạng Việt Nam?
Quyền lợi gắn với đế quốc, thái độ phản động, kẻ thù của cách mạng. Ít nhiều có tinh thần dân tộc, nhưng không kiên định, dễ thỏa hiệp, cải lương. Yêu nước, có tinh thần chống đế quốc, chống phòng kiến cao. Là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
2
Đáp án đúng của câu này là:
Quyền lợi gắn với đế quốc, thái độ phản động, kẻ thù của cách mạng.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP