Bài học rút ra từ sự thành công...

Bài học rút ra từ sự thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Vi...

0
Bài học rút ra từ sự thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin.Chớp thời cơ phát lệnh khởi nghĩa. Có quá trình chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng, chớp thời cơ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Có quá trình chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng, chớp thời cơ.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP