Tính đúng đắn và sáng tạo của Đảng...

Tính đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta được thể hiện như thế nào trong...

0
Tính đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta được thể hiện như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)?
đưa miền Bắc tiến lên xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện giải phóng miền Nam. tiến hành đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở mien Nam.xây dựng miền Bắc là hậu phương lớn và nhờ sự giúp đỡ của quốc tế.tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở hai miền đất nước.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tiến hành đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở mien Nam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP