Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi"...

Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi" của ai?

0
Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi" của ai?
Ban Thường vụ Trung ương Đảng.Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tổng bí thư Trường Chinh.Trung ương Đảng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tổng bí thư Trường Chinh.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP