Tình hình các nước Đông Bắc Á trước...

Tình hình các nước Đông Bắc Á trước chiến tranh thế giới thứ hai (193...

0
Tình hình các nước Đông Bắc Á trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), là như thế nào?
Tất cả đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch Đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản) ác quốc gia vẫn giữ được độc lập tương đối Là các quốc gia Phong kiến lạc hậu đứng ngay trước nguy cơ bị xâm lược

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản)

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP