Tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng...

Tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917 và tình hình Việ...

0
Tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917 và tình hình Việt Nam sau Cáchmạng tháng Tám năm 1945 chứng tỏ
dân tộc và dân chủ là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng.giành chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng.giành và giữ chính quyền chỉ là sự nghiệp của giai cấp vô sản.giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền còn khó hơn.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
2
Đáp án đúng của câu này là:
giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền còn khó hơn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
-1
Sai rồi

Gửi 4 năm trước

1
Sai cái gì vậy – trần vĩnh anh4 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP